Förhadsröstning i församlingsvalet

Förhandsröstning i församlingsvalet vid Medborgarinfon, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Organizer:
Vasa svenska församling
vasa.svenska.forsamling@evl.fi
06 326 1309
www.vasasvenskaforsamling.fi