Basutställningarna

22.09.2017 10:00 – 31.12.2017 15:00 Österbottens museum Öppet: tisdag–söndag 10–17

VAASA 400 – Staden berättar
Utställningen Vasa 400 tar besökarna med på en vandring genom stadens 400-åriga historia. Historien börjar med stadens grundläggning år 1606 och lyfter fram händelser och omständigheter som format staden. Vi lär känna invånarnas liv i vardag och fest.

TERRANOVA – Kvarkens Naturcentrum
Terranova-utställningen berättar om jordklotets utveckling med tyngdpunkt på istiden och landhöjningen, som format naturen i Kvarkenområdet. Utställningen presenterar områdets fåglar och däggdjur och i auditoriet visas naturfilmer.

HEDMANS samlingar
I de fyra följande rummen som vetter mot havet visas finländsk konst från 1870-talet fram till 1960-talet. Här finns kända namn såsom Fanny Churberg, Adolf von Becker, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck och Hugo Simberg, men också konstnärer från Vasa och Österbotten såsom Thure Sundell, Carl Nyman Wargh och Matti Visanti. Kvinnliga konstnärer förutom Churberg och Schjerfbeck är Helena Westermarck, Greta Hällfors-Sipilä och Tove Jansson.

Organizer:
Vasa stads museer

All dates for this event:

 • 19.10.2017 10:00
 • 20.10.2017 10:00
 • 21.10.2017 10:00
 • 22.10.2017 10:00
 • 24.10.2017 10:00
 • 25.10.2017 10:00
 • 26.10.2017 10:00
 • 27.10.2017 10:00
 • 28.10.2017 10:00
 • 29.10.2017 10:00
 • 31.10.2017 10:00
 • 1.11.2017 10:00
 • 2.11.2017 10:00
 • 3.11.2017 10:00
 • 4.11.2017 10:00
 • 5.11.2017 10:00
 • 7.11.2017 10:00
 • 8.11.2017 10:00
 • 9.11.2017 10:00
 • 10.11.2017 10:00
 • 11.11.2017 10:00
 • 12.11.2017 10:00
 • 14.11.2017 10:00
 • 15.11.2017 10:00
 • 16.11.2017 10:00
 • 17.11.2017 10:00
 • 18.11.2017 10:00
 • 19.11.2017 10:00
 • 21.11.2017 10:00
 • 22.11.2017 10:00
 • 23.11.2017 10:00
 • 24.11.2017 10:00
 • 25.11.2017 10:00
 • 26.11.2017 10:00
 • 28.11.2017 10:00
 • 29.11.2017 10:00
 • 30.11.2017 10:00
 • 1.12.2017 10:00
 • 2.12.2017 10:00
 • 3.12.2017 10:00
 • 5.12.2017 10:00
 • 7.12.2017 10:00
 • 8.12.2017 10:00
 • 9.12.2017 10:00
 • 10.12.2017 10:00
 • 12.12.2017 10:00
 • 13.12.2017 10:00
 • 14.12.2017 10:00
 • 15.12.2017 10:00
 • 16.12.2017 10:00
 • 17.12.2017 10:00
 • 19.12.2017 10:00
 • 26.12.2017 10:00
 • 27.12.2017 10:00
 • 28.12.2017 10:00
 • 29.12.2017 10:00
 • 30.12.2017 10:00
 • 31.12.2017 10:00