Sagostund på Vasa huvudbibliotek

Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter. Välkommen!

Organizer:
Vasa stadsbibliotek
minna.rinta-valkama(at)vaasa.fi
06-325 3545
bibliotek.vaasa.fi