Konferensen Blomma - Puhkea kukkaan

Vi firar det unika i varje kvinna på den tvåspråkiga konferensen Puhkea kukkaan – Blomma. Kvinnonätverket Blomma fokuserar på kvinnors välmående och programmet innehåller föreläsningar, workshopar, musik och kvällsgudstjänst.

För programmet uppbärs frivillig avgift. Konferensen finn som ett evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/236794047002219/

 

Organizer:
Vasa svenska församling
vasa.svenska.forsamling@evl.fi
06 326 1309
www.vasasvenskaforsamling.fi